વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરી - 3

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરીAnand|3|અમે બે કંઇ બીજી વાત કરતા હતા. ત્યા અચાનક જ રીયા આવી ગઇ એટલે એને તો મારે કહેવાય નહી કે “રીયા, આઇ નો યુ આર માઇ બી.એફ.એફ. ફોરેવર બટ નાવ ઇઝ નોટ ગુડ ટાઇમ ટુ ...Read More