Navnath Mahatmay - 9 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ माहात्म्य भाग ९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग ९ चवथा अवतार “जालंधरनाथ “ ============= जालंधर (जालिंद्रनाथ) नाथ त्यांचे गुरू दत्तात्रेय होते. एकदा हस्तिनापुरात बृहद्रव नावाचा एक राजा सोमयज्ञ करीत होता. नारायणाने या यज्ञात प्रवेश केला. यज्ञ पूर्ण झाल्यानंतर एक जबरदस्त आकर्षक मुलगा ...Read More


-->