Two points - 18 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग १८

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग १८सायली सकाळी सकाळी घरी आली." विशाखा..... विशाखा...... विशाखा..... " आत येतानाच ती ओरडत ओरडत आली, तीच्या आवाजाने काका बाहेर आला." काय गं ?? एवढ्या लवकर कसं काय ?? "" विशाखा कुठे आहे ? "" कुंभकर्ण अजुन झोपलाय. इतक्या ...Read More