જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની – 39

by Mer Mehul Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની ભાગ – 39 લેખક – મેર મેહુલ મેં એક વ્યક્તિને બંદી બનાવ્યો હતો.આ વ્યક્તિ પાસેથી મારે ઘણીબધી માહિતી મેળવવાની હતી.મેં તેના મોંઢા પર પાણી નાખ્યું એટલે એ આંખો ખોલી.મેં તેનાં મોંઢામાંથી ડૂચો ...Read More