Saany - 3 by Harshad Molishree in Marathi Thriller PDF

सांन्य... भाग ३

by Harshad Molishree in Marathi Thriller

अध्याय दुसरा.... "भूक" "गुड मॉर्निंग शुभु" उठ लवकर तुला स्टेशन ला निघायला उशीर होईल नाहीतर..मी नाश्ता बनवून घेते.. तू फ्रेश होऊन खाली ये.... राजश्री शुभम तयार होऊन लगेच खाली आला .. आणि नाश्ता करून निघाला .. शुभम सकाळी जरा ...Read More