ek hote bandar by Sushil Padave in Marathi Horror Stories PDF

एक होतं बंदर..

by Sushil Padave in Marathi Horror Stories

जहाजाची सुटायची वेळ झाली होती...जसा जसा सूर्य अस्ताला जात होता तसा तसा काळोख पडत होता... नीलिमा च्या बाबांनी सगळं सामान नौकेत चढवलं होत... बऱ्याच काळा पूर्वी समुद्रातून वस्तूंची ने आण त्याच बरोबर प्रवाश्यांची सुद्धा ने आन होत असे...त्यासाठी मोठ्या ...Read More