chaman bahar by Darshini Vashi in Gujarati Film Reviews PDF

ચમન બહાર

by Darshini Vashi in Gujarati Film Reviews

પગની પાનીથી લઈને માથાનાં વાળ સુધી ઢંકાયેલી રહેતી સ્ત્રીઓ જ હંમેશા જોવા મળતી હોય તેવાં ચમનસમાન ગામડામાં અચાનક કોઈ રૂપાળી અને શોર્ટસ પહેરીને સ્ફુટી ચલાવતી છોકરી રહેવા આવે ત્યારે કેવી બહાર આવે છે. ખાસ કરીને ગામડાંમાં રહેતા યુવકોમાંકેવી બહાર ...Read More