Navnath Mahatmay - 17 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग १७

by Vrishali Gotkhindikar Matrubharti Verified in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग १७ मग दत्तात्रेयाच्या दर्शनाकरिता जायचा नागनाथाने निश्चय केला. कोणास न विचारता घरुन निघाला व मातापुरी, पांचाळेश्वर वगैरे ठिकाणी शोध करु लागला. परंतु तेथे पत्ता न लागल्यामुळें कोल्हापुरास गेला व तेथील लोकांजवळ तो दत्ताविषयीं चौकशीं करु लागला ...Read More