વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરી - 5

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

દરવાજા પાસે બે ઉભા છે મને લાગ્યુ. જાપટ લાગવા ના કારણે મારા કાનમા બરોબર અવાજ નથી સંભળાતો. માંડ થોડુ કાંઇ સંભળાયુ અને જોવા ગયો ત્યાં બીજી બાજુના ગાલ પર જાપટ પડી.હુ કાંઇ બોલવા જઉ એ પહેલા તો કોઇએ મારો ...Read More