Navnath Mahatmay - 18 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग १८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग १८ नववा अवतार “चरपटनाथ” =============== चरपटनाथाच्या उत्पत्तीची अशी कथा आहे... पुर्वी पार्वतीच्या लग्नासमयी सर्व देव, दानव, हरिहर, ब्रह्मदेव आदिकरुन देवगण जमलेले होते. पार्वतीचे अप्रतिम लावण्य व रूप पाहून ब्रह्मदेवास काम उप्तन्न झाला. ...Read More