Saany - 6 by Harshad Molishree in Marathi Thriller PDF

सांन्य... भाग ६

by Harshad Molishree in Marathi Thriller

शुभम ने अपूर्व बद्दल ची सगळी माहिती नीट ऐकून घेतली आणि मग शुभम बोलला... "अजिंक्य हा आपला आता पर्यंत चा पहिला suspect आहे, जे पर्यंत खात्री होत नाही आपण त्याला पकडू शकत नाही".... "सर exactly".... "एक काम करा अपूर्ववर ...Read More