Navnath Mahatmay - 19 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग १९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग १९ देव दर्शन घेतल्यावर त्याने चरपटीजवळ बसून तुम्ही कोण, कोठे राहता म्हणुन विचारले. तेव्हा चरपटीने सर्व वृत्तांत त्यास सांगितला. तो ऐकून ब्राह्मणरूपी नारद म्हणाला, “त्या सत्यश्रव्या ब्राह्मणाला वेड लागलेले दिसते. अविचाराने मुलगा मात्र त्याने हातातला ...Read More