Two points - 24 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग २४

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग २४आकाश विशाखाला घेऊन निघाला आणि गाडी बरोबर एका मोठ्या हॉस्पिटलसमोर येऊन थांबली. त्याने एक नजर विशाखा कडे टाकली तर ती अजुनही गुंगीत होती.तीच्या जवळ जाऊन तीच्या गालाला हात लावत आकाश म्हणाला," सॉरी. तुला इथं आणायला गुंगीचे औषध चहात ...Read More