બાજુ માં રહેતો છોકરો...ભાગ-૧

by Jagruti Rohit in Gujarati Love Stories

શિલ્પા દિવાળી વેકેશન માં માસી ના ઘરે રાજકોટ જાવા માટે બસ માં બેસે છે. બસ માં જેવી બેસવા જાઈ છે.તો એક છોકરા એ નીસાથે અથડાય છે. એ થોડી ગુસ્સે થય જાઈછે. દેખાતું નથી છોકરો સોરી સોરી બોલે છે. પણ ...Read More