Navnath Mahatmay - 20 - last part by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग २० - अंतिम पार्ट

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग २० समारोप ====== महाराष्ट्रात अनेक संत महात्मे होऊन गेले. कित्येक पंथ या पवित्र भूमीत उदयाला आले. याच संतांच्या भूमीत एक पंथ उदयाला आला आणि तो म्हणजे नाथपंथ. नाथपंथाची स्थापना साधारणपणे आठव्या शतकात गुरु दत्तात्रेय ...Read More