Mahati shaktipinthachi - 1 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

महती शक्तीपिठांची भाग १

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

महती शक्तीपिठांची भाग १ अन्य स्थाने वृथा जन्म निष्फलम् गतागतम्। भारते च क्षणं जन्म सार्थक शुभ कर्मदम्।। वरील पदाचा पुराणात आध्यात्मिक आणि सखोल अर्थ आहे. भारतात अनेक तीर्थक्षेत्रे आहेत. या तीर्थक्षेत्रांत शक्ती पीठाचे विशेष महत्त्व आहे. ...Read More