parvad - 14 by Pralhad K Dudhal in Marathi Novel Episodes PDF

परवड भाग १४

by Pralhad K Dudhal in Marathi Novel Episodes

भाग १४ आपला पद्धतशीरपणे छळ होतो आहे हे लक्षात येताच वसंताच्या खूप दिवस साठवलेल्या रागाचा प्रचंड स्फोट झाला! त्याचे कारणही तसेच होते,सलग दोन दिवस त्याला खायला काहीच मिळाले नव्हते! त्याने सुनंदाचा कानोसा घेत दोन तीन वेळा तिला खायला ...Read More