दोन टोकं. भाग २५ ( शेवट )

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग २५" म्हणजे " काका आणि आकाश पुर्ण थक्क झाले होते. आपण काय ऐकतोय आणि ऐकतोय ते खरं आहे का हेच त्या दोघांना कळत नव्हतं." म्हणजे सोप्या भाषेत सांगतो. विशाखा एक डॉक्टर आहे. बरोबर ?? "" हो " आकाश ...Read More