Neela - 6 by Harshad Molishree in Marathi Classic Stories PDF

नीला... भाग ६

by Harshad Molishree in Marathi Classic Stories

अध्याय ६... शेवटचा डाव "Hello"... ( वैभव फोन वर ) "सर राज नागर.... is no more, गल्या ला फास लावून त्यांनी आत्महत्या केल्याचं त्यांचं घरच्यांनी report केलं आहे".... वैभव ने एवढं ऐकून फोन ठेवला.... "तुमच्या चेहऱ्यावर चे हाव भाव ...Read More