Chanchal by Nilesh Desai in Marathi Women Focused PDF

चंचल

by Nilesh Desai in Marathi Women Focused

मध्यमवर्गीय कुटुंबातली असली तरी आईवडिलांनी तिला लाडात वाढवलेले होते. बालपणापासूनचे तिचे सगळे हट्ट विनातक्रार पुरवले गेले होते. कदाचित एकुलती एक असल्यामुळे तसे होणे स्वाभाविक वाटत होते. अर्थात त्यामुळेच तिच्या आईवडिलांसाठी ती लाडकी होती. पाठवणी करताना आईला हुंदका आवरत नव्हता. ...Read More