ચાલો ઠીઠીયા કાઢીએ - 8 - જવાબદારીના ધાઢ જંગલમાં હાસ્યનું.. 8

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

ભાગ - 8આગળના ભાગમાં આપણે જાણ્યું કે,નવા મશીનમાં બ્લાસ્ટ થવાથી મશીનના ફૂરચે-ફુરચા ઉડી ગયા છે.પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા થયું છે.હમણાં થોડા સમય પહેલાજે નવા મશીનની પાસે ઊભા રહીકંપનીના કર્મચારીઓ એ મશીન સાથે પોતાના ફોટા પડાવી રહ્યા હતા,અત્યારે તે મશીનની હાલત ...Read More