અપરાધ - રહસ્ય વારંવાર - પળે પળે કંપારી ઉપજાવે એવી સસ્પેન્સ સ્ટોરી - 2 Hitesh Parmar દ્વારા Detective stories માં ગુજરાતી પીડીએફ