eka vidhven svaprana harval by राहुल पिसाळ (रांच) in Marathi Women Focused PDF

एका विधवेन स्वप्नांना हरवलं!!!

by राहुल पिसाळ (रांच) in Marathi Women Focused

*एकाविधवेने स्वप्नांना हरवलं!!!* खरंच तिने स्वप्न हरवलेलं आहे.ती कोणाची तरी होणार होती...! तुम्ही दचकला ना!अहो ही गोष्ट आहे . आमच्या सुंदरीची तशी ती नावाप्रमाणे सुंदर ही नव्हती पण,विचाराने मात्र सर्वांना लाजवणारी अशी होती. सर्वांन प्रमाणे ती सुद्धा आपलं ...Read More