shankarachi bhakti by Na Sa Yeotikar in Marathi Spiritual Stories PDF

शंकराची भक्ती

by Na Sa Yeotikar in Marathi Spiritual Stories

एका गावात एक गरीब व्यक्ती राहत होता. तो शंकराचा खूप मोठा भक्त होता म्हणून त्याला सारेजण शिवभक्त महादेव याच नावाने हाक मारत असत. त्याला नंदा नावाची एक बायको होती. ती रोज या शिवभक्ताला शिव्या देत असे. कारण ही तसेच ...Read More