સૌંદર્યા- એક રહસ્ય (ભાગ-૯)

by Kaushik Dave Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"સૌંદર્યા -એકરહસ્ય "( ભાગ-૯). આગાઉ આપણે જોયું કે સ્વરૂપ બદલાવાના કારણે સૌંદર્યા ને આઘાત લાગે છે અને અવસાદ ( depression) થાય છે.. માં ચંદ્ર ...Read More