Siddhnath by Sanjeev in Marathi Thriller PDF

सिद्धनाथ

by Sanjeev in Marathi Thriller

सिद्धनाथ संध्याकाळ झाली होती, नदी चा तो भाग तसा उजाड च होता, नदीच पात्र मोठं होत, आजूबाजूला दाट झाडी होतीच, नदी जवळ एक वडाचा पार त्या जवळ मारुतीचं लहानस मंदिर सोडलं तर बाकी वस्ती वगैरे नव्हती, त्याला लागून जवळच ...Read More