Sant eknath maharaj - 3 by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories PDF

संत एकनाथ महाराज - 3

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories

संत एकनाथ महाराज-3अंतिम भाग...✍️✍️?Archu?श्री दत्तात्रय प्रभू दंडक घेवून, चोपदार म्हणून नाथांच्या द्वारी उभे आहेत, श्री खंड्या च्या रूपात साक्षात परब्रम्ह परमेश्वर भगवान कथा श्रवण करताहेत..असे एकनाथ महाराज यांचे चरित्र आपण सगळे पहात आहोत...एक भक्त 12 वर्षापासून पंढरपूर मध्ये भगवंताच्या ...Read More