Deja vyuh by Utkarsh Duryodhan in Marathi Science-Fiction PDF

देजा व्हू

by Utkarsh Duryodhan in Marathi Science-Fiction

नयन, एकवीस वर्षाचा मुलगा. दिसायला साधारण, पण लाजाळू वृत्तीचा, आपल्याच जगात हरवलेला, पण स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास विज्ञानावर ठेवणारा असा साधा भोळा मुलगा. त्याला मित्र तेवढे न्हवतेच, पण त्याचा जुळा भाऊही त्याच्याच वयाचा, दोघांचेही चेहरे एकसमान, आणि दोघे भाऊ कमी ...Read More