perjagadh - 5 by कार्तिक हजारे in Marathi Novel Episodes PDF

पेरजागढ- एक रहस्य.... - ५

by कार्तिक हजारे in Marathi Novel Episodes

५)मृत्यूचे रहस्य....जेव्हा पेरजागडच्या ट्रीपवर मला नमन मिळाला नाही.त्याची शोधमोहीम मी चालूच ठेवली होती. कारण त्यानंतर या त्याचं किंवा माझं मृत्यू होणे हे अटळ होतं. कुणाला फोन लावावा? काय करावं? काहीच कळत नव्हते. जर कुणाला घरी वगैरे बोलवून त्याला सविस्तर ...Read More