Vartman patra - 7 by Bhagyshree Pisal in Marathi Novel Episodes PDF

वर्तमान पत्र - भाग 7

by Bhagyshree Pisal in Marathi Novel Episodes

अमित त्यच्या नवीन घरी रहायला जातो . त्याला त्यच्या नवीन घरी कोणताच वर्तमान पत्र नसतो केव्हा त्या रहस्य मय वक्ती पण. त्यामुळे अमित खूप खुश होता . ऑफीस मधल्या लोकांशी अमित संवाद साधतो. अमित खूप खुश असतो घरी येतो ...Read More