anpekshit - 1 by Saurabh Aphale in Marathi Thriller PDF

अनपेक्षित - भाग १

by Saurabh Aphale in Marathi Thriller

ती होतीच तशी सुंदर ..असं असं वाटायचं की सारख तिच्याकडे बघतच रहावे..... चंद्रमुखी मृगनयनी, खुप सुंदर होती ती. ती दिसायला खूप सुंदर नाजूक तिच्या हनवटीवर काळा तीळ जणू काही तिला नजर लागू नये अशा पद्धतीने उठून दिसायचा. त्याला आता ...Read More