Mayajaal - 25 by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes PDF

मायाजाल - २५

by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes

मायाजाल---२५ त्या दिवशी रात्रीपर्यंत हर्षद मृदुलाकडे राहिला. रमाकाकू स्वयंपाक करून गेल्या. मृदुलाने हर्षदसाठीही जेवण बनवायला सांगितलं होतं. तिचा भाऊ कुणाल ताईच्या आजारपणामुळे थोडा घाबरलेला होता, त्याचा चेहरा उतरला होता. पण हर्षदशी त्याची लगेच गट्टी जमली आणि त्याला ...Read More