Saubhagyavati - 15 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

सौभाग्य व ती! - 15

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

१५) सौभाग्य व ती! "काय चालल तायसाब?" कामाला आलेल्या विठाबाईने विचारले. "रोजचेच. माझ्या कर्माची फळे." "छकुल्या बाय ऊठल्या न्हाईत?" "नाही ऊठली. विठाबाई, तू सुद्धा लपवलस ग?" "मव्ह करम फुटलं. तायसाब, लपवलं आन म्या? त्ये काय?" "हे...हेच... मला तरी कुठे ...Read More