Ladies Only - 6 by Shirish in Marathi Novel Episodes PDF

लेडीज ओन्ली - 6

by Shirish Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

|| लेडीज ओन्ली ||[ भाग - 6 ]शहराच्या मोठ्या बाजारपेठेकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर एका दहा बाय दहाच्या छोट्याश्या टीनपत्र्यांच्या खोलीत विजयाताईंनी आपलं दुकान थाटलं होतं. दुकान छोटंच पण पुस्तकांची संख्या खूप जास्त. अगदी जुन्या पुराण्या दुर्मिळ पुस्तकांपासून धार्मिक, राजकीय, ...Read More