Cycle of Justice - 2 by Bhumika in Gujarati Spiritual Stories PDF

ન્યાયચક્ર - 2

by Bhumika in Gujarati Spiritual Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે, એક નગરશેઠ તેમના નગરજનો સાથે નગરથી થોડે દુર વગડામાં રહેતા એક સિદ્ધ પુરુષ જેમને સૌ ગુરુજી થી ઓળખે છે તેમને મળવા જાય છે . હવે આગળ. ગુરુજી જમીન ઉપર પડેલા ભેટ સોગદના થાળ ઉપર ...Read More