Ladies Only - 10 by Shirish Padmakar Deshmukh in Marathi Novel Episodes PDF

लेडीज ओन्ली - 10

by Shirish Padmakar Deshmukh in Marathi Novel Episodes

|| लेडीज ओन्ली ||{ भाग - १० }अन् आयुष्यानं मला या शहरात आणून सोडलं. विजयाताईंच्या जीवनाची कहाणी ऐकून जेनीचे डोळे चिंब भिजले होते. तिच्या कंठातून शब्द फुटत नव्हते तरीही गहिवरल्या शब्दात तिने विचारले.. "आणि मग पुढे..?" ...Read More