Rights - Part 1 by Bhagyshree Pisal in Marathi Love Stories PDF

हक्क - भाग 1

by Bhagyshree Pisal in Marathi Love Stories

अक्षय आणी आराधना ची घाट मैत्री होती .अक्षय आणी आराधना हे एक्मेकन्ल खूप वर्षा पासून ओळखत होते . मैत्री म्हंटली की भांडण येतातच .तशीच भांडण अक्षय आणी आराधना मधे पण वयाची पण त्याना एक मेकन शिवाय अजिबात करमत नसायचे ...Read More