Shree Datt Avtar - 10 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग १०

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

श्री दत्त अवतार भाग १० ३) श्री दत्तात्रेय श्री दत्तात्रयांचा हा अवतार याच नावाने ओळखला जातो. अत्रिवरद अवतारात श्री दत्तात्रेयप्रभूने अत्रिऋषींना, मी तुम्हाला स्वतःला अर्पण करून घेवून तुमच्या येथे पुत्ररुपाने अवतार घेईन असा वर दिला असल्यामुळे ते अत्रिवरद ...Read More