Shree Datt Avtar - 12 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग १२

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

श्री दत्त अवतार भाग १२ “बाळ तु कोण आहेस”? त्यांचा हा प्रश्न ऐकून दत्तात्रेय म्हणाले, “ माझे स्वरुप कोणाच्याही प्रतीतीला येणारे नसल्यामूळे मला अप्रतितस्वरुप म्हणतात, मला बाह्यरूपाने किंवा उपाधीने जाणता येत नाही". “तुझा आश्रयदाता कोण आहे ते सांग”? ...Read More