Claims - Part 3 by Bhagyshree Pisal in Marathi Love Stories PDF

हक्क - भाग 3

by Bhagyshree Pisal in Marathi Love Stories

आराधना फ्रॉम वरती सही करून फ्रॉम अक्षय कडे देते. तेवढ्या त भारती ताई आवरून मधून बाहेर येते अक्षय ला व आराधना ला बाय बोलत घरा बाहेर पडते.आता घरात फक्त अक्षय आणी आराधना असे दोघेच होते.आराधना शांत पणे सोफ्यावर बसली ...Read More