Shree Datt Avtar - 14 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग १४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

श्री दत्त अवतार भाग १४ हातात भिक्षा पात्र धारण केलेल्या, सोबत श्वान असलेल्या, शील नावाच्या भक्ताचे (ब्राह्मणाच्या क्रोधापासून तसेच संसारगर्तेत बुडण्यापासून) रक्षण करणारा हा मायामुक्तावधूत अवतार होता . पाणीपात्रधराय त्वं ||श्वानसहिता शीलरक्षका || मायामुक्तावधूताय ||दत्तात्रेयाय नमो ...Read More