Shree Datt Avtar - 16 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग १६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

श्री दत्त अवतार भाग १६ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते || पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ||' याचा अर्थ असा आहे की पूर्णातुन पूर्ण काढल तरी तिथे पूर्णच शिल्लक उरते . काहीच नसलेल्या या 'शून्य' शब्दाची कीमत महाप्रचंड ...Read More