Shree Datt Avtar - 17 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग १७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

श्री दत्त अवतार भाग १७ १०) समुद्र समुद्रात सर्व नद्या आपले पाणी घेऊन येतात. समुद्र अथांग आहे तरी आपली मर्यादा सोडीत नाही. त्याप्रमाणे मनुष्याने खूप प्राप्ती झाली तरी खूप प्रफुल्लीत होऊ नये. आपल्या ध्येयाकडे ...Read More