Kalam - E-Ishq - Part 1 La ?? by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Thriller PDF

कलाम - इ-इश्क - भाग १ ला ??

by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Thriller

वास्तविकतेला कल्पनेची जोड मिळाली तर साहित्य अधिक सुंदर आणि मनोरंजक होते, तसेच प्रेमाला विश्वासाची व बंधनाची जोड मिळाली तर प्रेम अमरत्वाला प्राप्त होते........ रुही थोडीशी घाईगडबडीतच उठली, रात्री प्रोजेक्ट पुर्ण करता करता कधी उशीर झाला ते समजलेच नाही, सर्व ...Read More