Live in ... Part-2 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

लिव इन... भाग -2

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

हाय, मी समीर ...तुम्ही ....त्या मुलाने रावी ला विचरले? ... मी रावी ....ऐथेच जवळच्या होस्टेल वरती रहते, ....ओके ..ओके.... समीर बोलला. मी एथे कॉफी प्याला आल तो. पण कोणाची तरी सोबत हवी होती, तुम्हीही एकट्या दिसल्या म्हणून विचारल? तुम्ही ...Read More