જિંદગી ની આંટી ઘૂંટી - ભાગ-23

by Pinky Patel in Gujarati Novel Episodes

( આગળના ભાગમાં જોયું કે પદમા અને મહેશ ભાગીને લગ્ન કરી સુરત આવી જાય છે અને પદમા ઉદાસ રહે છે અચાનક ફોન આવતા પદમાં ખુશ દેખાય છે,) તેને ફોન પર વાત કરતી જોઈ તે ખુશ હતી, ...Read More