Stupid dialogue. by Dr.Anil Kulkarni in Marathi Anything PDF

ओथंबलेले संवाद.

by Dr.Anil Kulkarni in Marathi Anything

ओथंबलेले संवाद : डॉ अनिल कुलकर्णी.आज संवाद इतके दुस्तर झाले आहेत की, कुटुंब उद्ध्वस्त व्हायची वेळ आली आहे. मायेचं अस्तर गळून पडलं की संवाद दुस्तर होतात. पुर्व एकत्रकुटुंब पद्धतीमध्ये धाकाने संवाद होत नसतं. आता यंत्राने होत नाहीत. संवाद होण्यासाठी ...Read More