Neela - 7 - last part by Harshad Molishree in Marathi Classic Stories PDF

नीला... भाग ७ - last part

by Harshad Molishree in Marathi Classic Stories

अध्याय ७... नवीन सुरवात शिरीष घरात एकटा बसला होता.... तेव्हाच नीला आली "शिरीष काय विचार करतोय".... नीला "काय नाही, शेवटी ती वेळ आली".... शिरीष "इतक्या लवकर नाही शिरीष, मी इतक्यात तुला सोडून कुठे जाणार नाही".... नीला "नीला पण"... शिरीष ...Read More