That Kojagruti Pournima (Part-IV) by Dhanshri Kaje in Marathi Horror Stories PDF

ती कोजागृती पौर्णिमा (भाग-चार)

by Dhanshri Kaje in Marathi Horror Stories

पानांची सळसळ होत असते. सगळीकडे दाट अंधार पसरलेला असतो. आणि अचानक वारा सुटू लागतो. इकडे सौरभचा गृप कब्रस्तानातील पौर्णिमाची कब्र खोदत असतात. तेवढ्यात बाजूच्याच कब्रितुन एक हात बाहेर येतो. ते सगळे अजुन घाबरतात आणि एक फूट मागे सरकतात तेवढ्यात ...Read More