Live in part - 11 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

लिव इन भाग - 11

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

अमन रात्र भर रावी ची वाट बघत होता .वाट बघत बघत त्याला झौप कधी लागली ....त्याच त्याला च समजले नाही ....सकाळी हल्क्श्या आवाजाने त्यला जाग आली ...पाहतो तो काय? रावी हळूच दार उघडून घरात येत होती .तिच्या त्या आवाजाने ...Read More